Puunkaatoluvat


Asemakaava-alueella  tarvitset luvan lähes aina puun kaatamiseen huomioiden kunta- /kaupunkikohtaiset eroavaisuudet. 

Yleiskaava-alue, jossa maisematyölupaa ei ole erikseen edellytetty, ei tarvitse erillistä puunkaatolupaa. 

Ranta-asemakaava- ja luonnonsuojelualueilla puiden kaadon luvanvaraisuus tulee kuitenkin aina selvittää erikseen.

Asemakaava-alueella lupa on aina esitettävä puun kaatajalle ennen työn aloittamista.

Klikkaa alta oman kaupunkisi lupasivuille: